Matsuda Laboratory -ML- © 2004-2014 Kaz Matsuda All rights reserved.

Spring 2007-2008: Matsuda Hall of Fame Inductees

Megan M*** (IBEC352)
Bill N (IBEC352)
Tim W (IBEC352)
Quentin E (IBEC352)
Chane P (IBEC352)

Garrett D (IBEC202)

Nick Y (IBEC202)
Arata D (IBEC202)
Ruth B (IBEC202)
Loren H (IBEC202)
Atlantis R (IBEC202)
Anca I (IBEC202)
Aziz A (IBEC202)
Betsy B (IBEC202)
Casey C (IBEC202)
Lauren S (IBEC202)

***First 3-time Matsuda Hall of Fame Inductee.